Elbas Sleep Tight - Sluta snarka

Hakbandet Sleep Tight kan hjälpa dig om du snarkar!

Sleep Tight är ett väl så gott alternativ, enligt studier som visar hur ett hakband, lika bra eller bättre än andra jämförbara behandlingsmetoder som erbjuds på marknaden, kan minska OSA, och är befriad från eventuella biverkningar.

Grundorsakerna till snarkningar är oftast:

  • Förslappad muskulatur i ansikte kan leda till att man "tappar hakan" och andas genom öppen mun.
  • Svagheter i halsens muskulatur orsakar att tungan faller bakåt mot svalget och luftpassagen hindras.
  • Skevhet i käken och en felaktig sovposition, orsakar ofta spänningar i musklerna och skapar förträngingar i luftstrupen.

Hakbandet Sleep tight är ett hjälpmedel för god sömn med minskad snarkning.

Sleep Tight bidrar till minskad risk för OSA, obstruktiv Sömnapné.

Hakbandet lyfter och håller fast haka och käke i rätt position både uppåt och i sidled samt ger en jämnare andning.

OSA har negativ påverkan på oss då sömnrytmen blir störd. Detta kan orsaka dagtrötthet, högt blocktryck, hjärtsjukdomar och stroke.

Viss egenvård kan bidra till minskad snarkning, till exempel, viktminskning, reducerad alkoholintag och sluta röka.

vid misstankar om allvarlig OSA bör man söka läkare för utredning och eventuell behandling.

Pris 200 kronor inklusive frakt, inom Sverige.

Varmt välkommen att maila din beställning via info@formochhalsa.se .


 

© Copyright Form och Hälsa               Sandhamnsgatan 6, entré 4-8               115 40 Stockholm - Gärdet               Telefon: 070 734 62 01               E-post: elba@formochhalsa.se